ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

26.03.2018

Stawka nominalna i realna w afiliacji

8 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

Często podkreślamy jak ważne dla każdego, kto zajmuje się promowaniem kampanii w internecie  powinno być porównywanie stawek w różnych sieciach afiliacyjnych. Tym razem jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt zarabiania w afiliacjach – oferowane przez dany program partnerski stawki nominalne oraz realne stawki jakie wypłacają współpracującym z nimi wydawcom.  Jaka jest różnica między nimi i jakie czynniki musimy wziąć pod uwagę szukając realnych stawek? W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 

Wartość nominalna a wartość realna

 

Już sama różnica między wartością nominalną a realną nie dla każdego jest oczywista. Te dwa terminy najczęściej związane są z aktualnym poziomem cen. Nominalną wartością danego dobra będzie jego wartość wyrażona najczęściej w oficjalnie obowiązującej jednostce pieniężnej bez uwzględnienia wpływu innych czynników. Takim pominiętym przy jej wyznaczaniu aspektem może być na przykład zmiana poziomu cen (inflacja). Wartość realną natomiast wyznaczymy poprzez skorygowanie tej nominalnej wartości o dodatkowe czynniki – jak na przykład inflacja. Jeśli więc chleb kosztuje 3 zł jego wartością nominalną będzie jego cena - czyli właśnie 3 zł, jego wartość realną natomiast znajdziemy biorąc pod uwagę jakie inne dobra lub usługi moglibyśmy w danym momencie alternatywnie zakupić za środki, które musimy na niego przeznaczyć.  Jak jednak rozumieć te pojęcia w przypadku stawek afiliacyjnych?

 

Nominalne i realne stawki w sieciach afiliacyjnych i programach partnerskich

 

Nominalne stawki wynagrodzenia jakie afiliacje oferują swoim wydawcom można znaleźć w ich panelach. Przeważnie są one jawnie komunikowane wraz z obowiązującym przy danej ofercie modelem rozliczeń oraz dodatkowymi warunkami. Aby wyznaczyć realną stawkę musimy wziąć pod uwagę również inne czynniki. W przypadku afiliacji, w których obowiązują najczęściej efektywnościowe modele rozliczeń (jak CPC, CPL, CPS), najważniejszym z nich będzie walidacja, a więc poziom akceptu. Ponadto poprawne wyznaczenie stawki realnej wymaga uwzględnienia dwóch wymiarów:  po pierwsze jaką stawkę moglibyśmy dostać promując w tym samym czasie inną kampanie, po drugie jaką stawkę otrzymalibyśmy za tę samą kreację reklamową u innego partnera. Przyjrzyjmy się im na dwóch przykładach.

 

Jaka byłaby stawka w tym samym modelu rozliczeń jeśli wybralibyśmy inną kampanie?

 

     Załóżmy, że prowadzimy blog sportowy dla kobiet i mamy w nim miejsce na jeden banner, więc w tym samym czasie promujemy tylko jedną kampanię. Mamy do wyboru dwie sportowe marki A i B, z czego pierwsza oferuje nam CPL = 10 zł, a druga CPL = 12 zł. Oczywistym wyborem jest więc promowanie marki B. Po miesiącu okazuje się, że wygenerowaliśmy 1000 leadów z czego zaakceptowanych zostało 100, nasz poziom akceptu wyniósł więc 10%.  Przy okazji networkingu spotykamy się z właścicielem innego sportowego bloga prowadzonego z myślą o płci pięknej, który promował w tym samym czasie kampanie A. Załóżmy, że oba serwisy mają takie same statystyki. Nasz konkurent mówi, że w tym samym czasie wygenerował również 1000 leadów, ale zaakceptowanych zostało 150, jego poziom akceptu wyniósł więc 15%. Zarobił  1500 zł, podczas kiedy my zarobiliśmy tylko 1200 zł.  Aby stwierdzić jaki jest nasz realny CPL musimy wyliczyć jakie wynagrodzenie zostało nam przyznane rzeczywiście za jednego wygenerowanego leada, a więc musimy podzielić nasz przychód przez liczbę dostarczonych przez nas leadów. W naszym przypadku było to 1200 zł/ 1000 leadów, a więc CPL = 1,2 zł, w przypadku naszego konkurenta 1500 zł/ 1000 leadów = 1,5 zł. Chociaż nominalna stawka CPL w kampanii marki A była niższa, wyższy poziom akceptu sprawił, że realnie oferowała ona stawkę wyższą niż marka B.

 

Jaka byłaby stawka w tej samej kampanii i tym samym modelu rozliczeń jeśli wybralibyśmy innego partnera?

 

Tym razem powiedzmy, że prowadzimy portal finansowy, w którym promujemy daną kampanię pożyczkową. W dwóch sieciach afiliacyjnych znaleźliśmy tę samą ofertę od tego samego pożyczkodawcy, jednak w różnych stawkach. Sieć A proponuje nam CPS = 120 zł, sieć B natomiast CPS = 100 zł. Podejmujemy więc współpracę z partnerem A. Przez miesiąc namówiliśmy do złożenia wniosku o pożyczkę 200 osób, z czego finalnie zaakceptowanych jako sprzedaż zostało 10, zarobiliśmy więc 1200 zł, a nasz poziom akceptu wyniósł 5 %. W następnym miesiącu decydujemy się na współpracę z siecią B okazuje się, że również tym razem skontaktowaliśmy z reklamodawcą 200 osób zainteresowanych zakupem pożyczki, ostatecznie zapłacono nam jednak za 15 sprzedaży, mamy więc akcept na poziomie 7,5%, a nasze wynagrodzenie wyniesie 1500 zł. Aby dowiedzieć się ile wyniosłą nasza realna stawka CPS musimy porównać osiągnięte przez nas zarobki z potencjalnymi sprzedażami, które mogły zostać zaakceptowane. I tak w przypadku sieci A nasz realny CPS wyniesie 6 zł, w przypadku sieci B=7,5 zł. Ponownie okazało się, że wyższa stawka nominalna oferowana przez pierwszego partnera wcale nie musi oznaczać, że nasza realna stawka będzie wyższa niż u drugiego afilianta.

 

Skąd takie różnice?

 

To, że promując różne kampanie możemy ostatecznie osiągnąć różną stawkę realną zapewne nikogo nie dziwi. Może to zależeć od gustu osób odwiedzających dany serwis, a nawet od pory roku czy też użytych w kampanii kolorów. Należy stale obserwować konwersje i wybierać takie kampanie, na których zarabiamy najlepiej. Istotny jest też czynnik estetyczny i ogólny wygląd promowanej kreacji. Z czego natomiast wynikają różne stawki realne za taką samą kampanie w różnych sieciach? Na przykład z zastosowanych narzędzi i zaplecza technologicznego. Jak wiemy osoby zainteresowane danym towarem czy usługą mogą poszukiwać ich nie tylko u nas, ale również na innych serwisach. Jeśli Pan Kowalski wypełnił formularz na naszej stronie, a chwilkę później na innym serwisie, to to kiedy jego formularz dotrze do Reklamodawcy może zależeć od zastosowanych rozwiązań jak bezpośrednie przekierowania, zastosowany tracking itp. Przykładowo jeśli sieć A wymaga przesłania kontaktu na swoją stronę i dopiero wtedy przekazuje informacje dalej, a sieć B przesyła dane bezpośrednio do partnera to wniosek wypełniony później może wyprzedzić ten złożony wcześniej. Podobnie nieprawidłowy (albo niezaktualizowany) tracking może sprawić, że Reklamodawca nie będzie w stanie poprawnie zidentyfikować dostawcy i naliczyć wynagrodzenia. Istotne są także same relacje jakie sieć wypracowała z Reklamodawcą – mogą tu występować pewne limity, ustalony minimalny poziom akceptu, premie czy też inne dodatkowe warunki stosowane przy wieloletniej współpracy.

W branży afiliacyjnej, w której podstawą zarobków najczęściej są efekty działań, często zdarza się, że o wyborze Partnera z którym współpracujemy, czy też kreacji reklamowej, decydują inne czynniki niż wysokość stawki nominalnej. I choć to zachowanie pozornie jest nielogiczne (bo dlaczego mielibyśmy promować kampanie z niższą stawką, albo wybrać sieć oferującą mniej za tą samą kreację) okazuje się, że wybranie niższej stawki nominalnej może zaowocować wyższą stawką realną, a tym samym wynagrodzeniem.  Zachęcamy więc aby zawsze mieć na uwadze również tą drugą.

 

 

Żródła:

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-grudzien-2017-rok/zfhp7g2

http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/bankowosc/hasla/912135,wartosc-nominalna.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9B%C4%87_realna

https://sjp.pwn.pl/slowniki/warto%C5%9B%C4%87%20nominalna.html