ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

24.06.2018

Rozwój rynku afiliacyjnego w Polsce w latach 2016-2018 na przykładzie wybranych sieci afiliacyjnych

7 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

Jak rozwija się rynek afiliacyjny w Polsce? Czy sieci dodają do swoich ofert więcej kampanii czy też eliminują ich ilość? Czy reklamodawcy inwestują w programy partnerskie poszukując w nich skutecznej promocji ich produktów? Porównaliśmy archiwalne dane pochodzące z naszej porównywarki ProperAd.pl, aby sprawdzić jak ewoluuje afiliacja w Polsce od 2016 roku. W tym celu wybraliśmy 10 znanych sieci afiliacyjnych i zobaczyliśmy jak zmieniała się ilość udostępnianych przez nie kampanii. Poniższy tekst ma na celu określenie ogólnych trandów rozwoju rynku afiliacyjnego, a nie promowanie konkretnych programów partnerskich. Wszystkie dane przedstawione w poniższym tekście oraz na wykresach mają charakter poglądowy.

 

Trendy w latach 2016-2018

 

Rynek afiliacyjny zmienia się cały czas - pojawiają się nowe kampanie, a inne są zamykane, jedni reklamodawcy chcą wypróbować działania z wydawcami, inne decydują, że wolą zainwestować w inne formy promocji. Czy jest więc możliwe wychwycenie ogólnych trendów wśród programów partnerskich? Zobaczmy jak się to przedstawiało od stycznia 2016 roku do końca maja 2018. 

 

 

W całym okresie od stycznia 2016 roku do maja 2018 liczba kampanii dostępnych w 10 wybranych sieciach afiliacyjnych - AfillMe, AgoraPerformance, ComperiaLead, Convertiser, ebrokerpartner, Money2Money, Novem, System Partnerski Bankier.pl, TradeTracker oraz SalesMedia wzrosła o 69 % z 1211 do 2041 kampanii. Nie oznacza to jednak dla wszystkich sieci stałego wzrostu. Jak pokazuje powyższy wykres biznes afiliacyjny bardziej przypomina rodeo niż powolną przejażdżkę pod górkę. W tym czasie wzloty i upadki przeżył każdy z ujętych w zestawieniu programów partnerskich. Pierwsze półtorej roku badanego okresu to czas dużych wzrostów, ale też sporych spadków. W porównaniu do tych pełnych wahań 18 miesięcy następne 11 (od lipca 2017 roku) wydaje się być zdecydowanie bardziej stabilne dla całego rynku. O stałym wzrosćie branży afiliacyjnej może świadczyć fakt, że nigdy po grudniu 2016 roku nie odnotowano już niższej liczby kampanii (1211), natomiast najwięcej (2166) programów wybrane 10 sieci oferowało swoim wydawcom w listopadzie 2017 roku. Przyjżyjmy się rozkładowi ilości kampanii w poszczególnych latach tego okresu.

 


 

Pierwsze pół roku 2016 roku było owocne dla niemal wszystkich afiliantów. Część sieci odnotowywała w tym okresie stabilne przyrosty w granicach 10-25 % (SalesMedia, AfillMe, ComperiaLead, Novem). Nieco lepiej radziły sobie sieci powiązane z finansami - jak ebrokerpartner - 32 %, System Partnerski Bankier.pl - 35 % czy też Money2Money - 66% wzrostu. Rekordzistą jest tu sieć TradeTracker, która przez te sześć miesięcy podwoiła liczbę oferowanych przez siebie kampanii - od 146 w styczniu do 281 w czerwcu i 299 kampanii w lipcu 2016 roku. 

Drugie półrocze 2016 było już znacznie bardziej ustabilizowane, wciąż jednak panowała tendencja zwyżkowa, w grudniu 2016 na rynku afiliacyjnym było w sumie o 6 % więcej kampanii niż w czerwcu. Ciężko mówić jednak o jednym wspólnym trendzie - część programów notowała spadek ilości kampanii - Money2Money, Novem, ComperiaLead i Convertiser w grudniu posiadały w swojej ofercie od 2 do 25 % mniej kampanii niż w czerwcu tego samego roku. W tym samym czasie ilość ofert reklamodawców w takich sieciach jak ebrokerpartner, System Partnerski Bankier.pl czy TradeTracker zwiększyła się od 10 do 17 %. Tym razem najlepiej radziła sobie Agora Performance, która od czerwca do grudnia 2016 roku zwiększyła ilość kampanii w swoim portfolio o 75 %. 

W sumie w 2016 roku ilość kampanii w wybranych 10 sieciach zwiększyła się o 49 %, a jak było w roku 2017?

 

 

Większość programów notowała w tym okresie bardzo powolne wzrosty ilości kampanii - w przypadku sieci TradeTracker, ebrokerpartner, System Partnerski Bankier.pl czy też Money2Money był to spokojny rok z niewielkimi przyrostami - 4%, 6%, 10 % oraz 12%.

Druga grupa programów partnerskich miała w tym czasie nie tylko problem z pozyskaniem nowych ofert, ale nawet z utrzymaniem starych. I tak pod koniec 2017 roku liczba programów oferowanych w Comperia Lead, AfillMe i Novem była niższa niż pod koniec roku 2016 o odpowiednio 3%, 28% i 66%. Interesujący był z pewnością przypadek sieci Convertiser - choć wykazywała tendencję wzrostową (13 % więcej kampanii w grudniu 2017 niż w tym samym miesiącu w roku 2016) i tak nie zdołała osiągnąć nawet wyniku ze stycznia 2016. Natomiast dwie sieci afiliacyjne rozkwitły pod tym względem w 2017 roku - Sales Media oraz Agora Performance zwiększyły liczbę swoich kampanii o 71 oraz  aż 118%.

Po dużych wzrostach jakie sieci odnotowywały w poprzednim roku, 2017 okazał się być raczej ubogi w przyrosty. Ogólnie ilość kampanii udpostępnionych wydawcom przez 10 programów partnerskich wybranych do zestawienia co prawda nadal rosła, jednak proces ten był ponad 3 razy mniej intensywny. 16 % wzorstu w roku 2017 nie zachwycało i wiele sieci wkroczyło w 2018 rok z pewną dozą niepewności. 

 

2018 to dla branży afiliacyjnej czas drobnych spadków - tylko trzy sieci - Sales Media, Agora Performance i Convertiser zdołały osiągnąć przyrosty. Odpowiednio było to : 3%, 5% oraz 15%. Pozostałe sieci odnotowywały spadki, chociaż nie były one zbyt strome.  Największy z nich, w sieci AfillMe wyniósł 33 %, pozostałe mieściły się w przedziale od 2 do 15 %. Ogólny trend dla wszystkich 10 afiliacji był spadkowy i wyniósł 4,5 %.

Chociaż każdy program partnerski jest inny i na pierwszy rzut oka każdy z nich podąża swoją ścieżką rozwoju, ogólne trendy rynku dają się określić. Rok 2016 to znaczne wzorsty, rok 2017 stabilizacja, 2018 natomiast na razie powolne spadki ilości kampanii dostępnych na afiliacyjnym rynku. Z pewnością trendy ewoluucji tej branży będziemy jeszcze badać nie tylko w oparciu o ten, ale także inne czynniki, bardziej dociekliwych zapraszamy jednak do przetestowania dostępu Premium do naszej porównywarki ProperAd.pl już dziś.

 

*Tekst, a także wszystkie wykresy przygotowane zostały na podstawie archiwalnych danych od stycznia 2016 do maja 2018 roku serwisu ProperAd.pl.