ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

10.01.2019

Czym jest Big Data Marketing? Jakie szanse oraz wyzwania Big Data tworzą dla marketingu?

11 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

Większość osób trudniących się marketingiem jest świadoma jakie znaczenie przy tworzeniu i realizacji strategii marketingowych ma gromadzenie i analizowanie danych. W erze Big Data szczególnej wagi nabiera samo wyodrębnienie z oceanu danych tych najistotniejszych i odpowiednie ich wykorzystanie.  Czym więc jest wszechobecne Big Data oraz co wnosi do działań marketingowych? O tym opowiemy poniżej.

 

Czym jest Big Data Marketing?

 

Dane masowe, a więc Big Data to nieustannie rosnąca liczba zróżnicowanych i dynamicznie zmieniających się danych.

Wyodrębnić można więc 3 cechy sprawiające, że możemy mówić o „Big data”:

- ogromna ilość danych

- zmienność danych, ich wrażliwość na czas oraz

- ich zróżnicowanie.

Wszystkie te cechy sprawiają, że analizowanie Big Data przy pomocy tradycyjnych narzędzi, jest niemożliwe.

Choć oczywiście termin ten można traktować globalnie, w skali pojedynczych biznesów przyjmuje się że pod tym pojęciem kryją się generowane przez firmę zbiory różnych danych (demograficznych,  behawioralnych, transakcyjnych itp.) zbyt duże by mogły zostać przeanalizowane przez człowieka. Od jakiegoś czasu hasło to coraz częściej pojawia się też w marketingu. Działania marketingowe wykorzystujące Big Data (Big Data Marketing) polegają na analizowaniu w czasie rzeczywistym ogromnych zbiorów zróżnicowanych, stale zmieniających się informacji o konsumentach. Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiedniej oferty i komunikowanie jej na bieżąco przy niemal idealnym dopasowaniu do potrzeb i preferencji danego klienta. Takie „jeszcze gorące”, niezywkle aktualne dane nazywamy  „hot data”, w przeciwieństwie do starych, niepotwierdzanych od dawna informacji potocznie nazywanych „cold data”.

Ale zastosowanie Big Data w marketingu nie kończy się tutaj - analiza danych pozwala zrozumieć motywacje konsumentów, ich zachowania i wybory, a następnie na ich podstawie wnioskować jakie będą one w przyszłości. Świetnym przykładem jest Netflix, słynący ze skutecznego "zgadywania" co spodoba się jego użytkownikom. Platforma jako jedna z pierwszych zaczęła gromadzić między innymi informacje o „completion rate”, a więc sprawdzała, ile z osób oglądających dany serial dotarło do ostatniego sezonu. Algorytm Nelflixa analizuje całe zbiory danych (co, jak często, jak długo oglądamy itp.) aby podpowiedzieć użytkownikowi co powinien zobaczyć. Na tej podstawie Netflix decyduje też w jakie produkcje powinien się zaangażować.

 

Monetyzacja danych

 

Kluczowe dla Big Data Marketing jest pojęcie monetyzacji. Proces ten polega na wykorzystaniu Big Data do zwiększenia sprzedaży, tworzenia i realizacji strategii marketingowych lub optymalizowania działań biznesowych. Trzeba pamiętać, że kluczowe jest to aby dane były „hot”, czyli aktualne. Wymaga to częstego czyszczenia, sprawdzania i segregowania baz danych, przede wszystkim jednak wyodrębnienia najistotniejszych informacji, a więc tych dotyczących:

- samego konsumentajego zachowań, preferencji, postaw oraz historii zakupowej. Dane pochodzą z takich źródeł jak kampanie marketingowe, punkty sprzedaży, strony internetowe, badania opinii klienta, social media, akcje lojalnościowe itp.

- danych operacyjnych – a więc mierzących parametry jakościowe procesów marketingowych firmy, alokacji jej zasobów, zarządzania budżetem itp. Dane pochodzą z równych działów firmy, dostawców, podwykonawców itp.

- wyników finansowych - obejmuje zbiory informacji o sprzedaży, przychodach, kosztach, zyskach i wszystkich innych związanych z sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Pochodzą z systemu finansowego firmy.

 

Szanse i wyzwania jakie tworzą Big Data dla marketingu

 

Dobrze wykorzystane Big Data mogą być wręcz nieocenione dla działań marketingowych. Ciężko tu jednak mówić o zaletach, bo dane same w sobie nic nie znaczą. Aby przyniosły odpowiednie efekty trzeba zestawić je z odpowiednią analizą, kreatywnością oraz narzędziami marketing automation. Nie będziemy więc mówić o wadach i zaletach wykorzystania Big Data w marketingu, ale o szansach i wyzwaniach jakie przed nim stawiają. O danych masowych należy myśleć jako o niezwykle cennym zasobie, z którym należy się bardzo delikatnie obchodzić. Można go wykorzystać i dobrze na nim zarobić, a można ponieść duże koszty i zmarnować jego walory.

 

Szanse

Big Data to okazja by osiągać znacznie lepsze wyniki w obszarach takich jak:

- Personalizacja - odpowiednio przeanalizowane dane mogą pozwolić Ci dobrać content, wygląd serwisu i formę przekazu idealnie do Twojej grupy odbiorców lub różnych grup jeśli jest ich kilka.

- Targetowanie – możemy zyskać dokładne informacje o lokalizacji, potrzebach i preferowanych kanałach komunikacji, a skomplikowane algorytmy służące do przetworzenia dużych ilości  danych segmentują użytkowników lepiej niż ludzie.

- Budowanie i realizowanie strategii marketingowych– dzięki Big Data sprawdzisz, gdzie są Twoi klienci i wybierzesz najlepsze kanały do prowadzonych działań promocyjnych.

- Zarządzanie kosztami - dodatkowo pomogą one mierzyć popularność poszczególnych produktów i dzięki temu przewidywać jakie będzie zapotrzebowanie na poszczególne surowce i zatrudniany personel.

- Kształtowanie cen - dostarczając dane na temat tego ile poszczególni klienci są w stanie zapłacić za dany produkt lub usługę, Big Data może być przełomowe dla polityki cenowej Twojej firmy. Dzięki niej możesz dynamicznie kształtować cenę (Real Time Pricing), a więc prezentować różną cenę w zależności od profilu danego użytkownika.  

- Dokładniejsze testy i badania -  algorytmy przyszłości, przetwarzające Big Data pozwalają uwzględnić wiele dodatkowych parametrów, w tym wcześniejsze historie użytkowników, w celu uzyskania dokładniejszych - i bardziej przekonujących - wyników.

- Optymalizacja - odpowiednio zbierane i przetwarzane dane pozwalają wyodrębnić zaniedbane obszary, a tym samym zoptymalizować wydatki na marketing i nie tylko.

- Pomiar skuteczności działań – prawidłowo wykorzystane dane pozwolą odkryć jakie były dokładne efekty podjętych przez nas działań.

- Znajomość zachowań klienta – jeśli dobrze przeanalizujemy dane poznamy naszych klientów i dowiemy się co decyduje o  ich lojalności.

- Predyktowanie - narzędzia do analizy danych pomogą przewidywać przyszłe zachowania odbiorców – system Predictive Lead Scoring pomorze stwierdzić, który z użytkowników jest gotowy do zakupu, a kto nie zainteresuje się danym produktem.   

Firmy są w posiadaniu niesamowitej przewagi - gigantycznych ilości danych, które mogą analizować i użytkować na swoją korzyść, a przy odpowiednim zarządzaniu nimi  nawet budować na ich podstawie scenariusze przyszłości. Pytanie tylko czy odpowiednio ten atut wykorzystają.

 

Wyzwania

Big Data to przełom w marketingu. Świadomi tego marketerzy coraz częściej wykorzystują skomplikowane algorytmy, uczenie maszynowe, a nawet sztuczną inteligencję aby zrobić najlepszy użytek z ogromnych ilości posiadanych przez firmę danych. Nie jest to możliwe bez użycia komputera, śmiało można więc powiedzieć, że w przyszłości specjaliści do spraw marketingu będą musieli doskonale się nimi posługiwać, zapewne w stopniu znacznie wyższym niż obecnie. Wsparciem dla nich będą natomiast nieustannie usprawniane systemy DMP (Data Management Platform).

Najważniejsze wyzwania jakie Big Data stawia przed marketingiem to:

- Umiejętność wybrania danych najistotniejszych – pamiętać należy, że ilość danych nie przekłada się na jakość podejmowanych decyzji, kluczowe będzie więc określenie, które z nich są dla nas najbardziej przydatne.

- Dobranie odpowiednich narzędzi analitycznych – ponieważ analizie będziemy poddawać coraz większe ilości danych, a często decyzję zapadały będą wyłącznie w oparciu o wyniki tych analiz musimy być pewni, że używamy właściwych rozwiązań.

- Umiejętne podejmowanie i wykonywanie podjętych decyzji -  zbieranie i analizowanie danych musi zostać wkomponowane we wszystkie fazy działań marketingowych. Konieczne będzie więc wykazanie się kreatywnością i elastycznością przy przekuwaniu idei i projektów w czyny i efekty.

 

Big Data Marketingu polega na powiązaniu każdego posiadanego kontaktu z każdą interakcją z marką, działaniami marketingowymi, którym został poddany, mierzeniem jego odczuć i śledzeniem zachowań. Prawidłowy system Marketing Automation obsługujący Big Data powinien więc pozyskiwać, gromadzić, analizować oraz reagować na zbierane na bieżąco, pochodzące z wielu niezależnych źródeł, dane. Właściwy Marketer natomiast będzie musiał posługiwać się tym systemem niczym Indiana Jones biczem.

Dobrze prowadzony Big Data Marketing naprawdę działa! Przekonali się o tym statystycy i Big Data scientists, pracujący w Target, którzy zauważyli, że kobiety w ciąży dokonują specyficznych zakupów, a ich zwyczaje i preferencje ulegają zmianom. Dzięki odpowiedniej analizie danych (na przykład wyszukiwaniu w googlu haseł związanych z macierzyństwem) sklep wyłapywał je z tłumu użytkowniczek i zmieniał kierowane do nich oferty. Efekty były zdumiewające.

 

Podsumowanie

 

Połączenie Big Data z właściwymi narzędziami, algorytmami oraz umiejętnościami marketerów to prawdziwa przewaga konkurencyjna XXI wieku. Ogrom dobrze wykorzystanych informacji sprawi, że nie będzie biznesowego pytania, na które nie będzie się dało znaleźć odpowiedzi, a targety będą  wyznaczane na podstawie niemal idealnie pokrywających się z wynikami predykcji. Co ciekawe Big Data Marketing nie dotyczy tylko gigantów. Wyspecjalizowane Platformy obsługujące dane już teraz można outsourcingować, a analizy w zakresie wybranych działań przeprowadzać w ramach organizacji. Wszystko to sprawia, że niedługo nie będziemy w stanie zbudować strategii marketignowej, w której kluczowej roli nie odegrają posiadane przez nas dane o klientach.

 

 

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/media/marketing/jak-wykorzystac-big-data-w-marketingu/bmcledg

http://golczyk.com/big-data-w-marketingu/

https://www.hbrp.pl/b/jak-marketing-wykorzystuje-big-data/PDLgpiujq?NO_COOKIES=1

https://www.inc.com/james-paine/5-ways-big-data-is-changing-marketing.html

http://www.marketing-automation.pl/big-data-marketing-nie-jest-tym-czym-myslisz/

https://nowymarketing.pl/a/12914,5-obszarow-w-ktorych-big-data-rewolucjonizuje-marketing

https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/marketing-automation-wspiera-big-data-marketing.htm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Big_data