ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

11.09.2019

Słownik pojęć marketingu afiliacyjnego

4 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

W momencie gdy chcemy rozpocząć swoją przygodę z marketingiem afiliacyjnymi spotykamy się  z wieloma pojęciami, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Słowa takie jak afiliacja, CPS czy CPL brzmią dla nas obco.  W tym celu przygotowaliśmy dla Was najważniejsze pojęcia i skróty, które wiążą się z afiliacją. Są one opisane prostym i klarownym językiem, aby mogli z niego skorzystać początkujący wydawcy, reklamodawcy, ale nie tylko.

Afiliacja – składa się z wydawców, sieci afiliacyjnych oraz reklamodawców. To działania reklamowe podejmowane drogą internetową, generujące zyski. Ich celem może być wypełnienie formularza, zakup produktu bądź usługi czy też wzięcie kredytu lub pożyczki. Za wykonanie danej akcji wydawcy otrzymują od reklamodawców ustaloną wcześniej prowizję. Pośrednikiem w tej transakcji jest sieć afiliacyjna.

Sieć afiliacyjna – strona pośrednicząca pomiędzy wydawcami , a reklamodawcami. Skupia wydawców, którzy chcą zarobić na swoich serwisach internetowych i reklamodawców, którzy szukają nowych klientów. Udostępnia programy partnerskie, informacje o przebiegu kampanii oraz wygenerowanych konwersjach.

Wydawca –  zwany inaczej afiliant. Jest to podmiot posiadający stronę internetową lub blog. Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Wydawca publikuje w swoim serwisie internetowym materiały promocyjne udostępnione mu przez reklamodawcę. Kierują one odwiedzających stronę wydawcy do strony reklamodawcy. Afiliant zachęca przy tym internautów do wykonania określonej akcji ( wypełnienia formularza, zakupu produktu itd.). Wydawca w momencie realizacji celu danej kampanii ( np. udzielenie określonej ilości pożyczek) otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji.

Reklamodawca – podmiot promujący swój produkt bądź usługę poprzez sieć afiliacyjną. Prowadzi on działalność marketingową celem osiągnięcia konkretnego celu. Rozliczają się oni z wydawcami przyznając im prowizję za każdą wykonaną akcję, które weryfikowane są przy pomocy konwersji.

Konwersja -  jest wskaźnikiem efektywności komercyjnej strony wydawcy. Powstaje gdy potencjalny klient wykona za jej pomocą określoną akcję np. złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza. Wskaźnik konwersji liczymy jako stosunek liczby akcji wykonanych przez odwiedzających stronę wydawcy, do liczby jej unikalnych użytkowników. Weryfikacja konwersji podczas której reklamodawca odrzuca lub zatwierdza konwersję trwa zazwyczaj 30 dni.

Prowizja – wynagrodzenie, które otrzymują wydawca od reklamodawcy za wykonanie danej akcji przez użytkownika ich strony internetowej.

CPA ( Cost Per Action)/ CPL ( Cost Per Lead) -  model rozliczeniowy stosowany w marketing afiliacyjnym, w którym reklamodawca płaci wydawcy za konkretną akcję.

CPC ( Cost Per Click) – model rozliczeniowy stosowany w marketingu afiliacyjnym , w którym wydawca otrzymuje prowizję za kliknięcie w link przenoszący użytkownika jego strony na stronę z ofertą reklamodawcy.

CPS ( Cost Per Sale) – model rozliczeniowy stosowany w afiliacji, w którym wydawca rozliczany jest za sprzedaż.

Efektywność kampanii – skuteczność kampanii w odniesieniu do wyznaczonych jej celów. Jest ona efektywna jeśli spełnia wyznaczone jej cele np. uzyskanie określonego przychodu z odsłony reklam.

Tracking – to oprogramowanie służące analizie i optymalizacji kampanii efektywnościowych.

Lead – w marketingu afiliacyjnym jest to wykonanie określonej akcji przez przez potencjalnego klienta. W modelu rozliczeniowym CPL stanowi podstawę naliczenia prowizji.

Landing page- strona na którą są przekierowywani użytkownicy strony wydawcy w wyniku kliknięcia na niej w reklamę. Zawiera informacje odnośnie reklamowanego produktu.