ProperAd.pl

 • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

11.03.2020

Audyt Marketingowy: najważniejsze informacje

4 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

     Dokonywanie analizy otoczenia firmy, zwłaszcza rynku w której funkcjonuje jest jednym z podstawowych elementów jej działalności. Jej celem jest zbadanie czy obecne działania marketingowe i reklamowe przedsiębiorstwa są wydajne. Oprócz tego analiza ta powinna dostarczyć wskazówki jak poprawić jej efektywność. Poniżej omówimy przykładowy schemat audytu marketingowego oraz pytania na które powinna odpowiedzieć.

     Podstawową kwestią w przeprowadzeniu audytu marketingowego jest określenie jego celu. Zazwyczaj jest to:

 • zwiększenie konwersji w docelowej grupie klientów,
 • wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi,
 • poszukiwania nowej grupy adresatów dla obecnych produktów i usług,
 • nowa strategia marketingowa,
 • opracowanie nowego planu marketingowego,
 • przyjrzenie się działalności konkurencji,
 • zbadanie najsłabiej działalności obszarów firmy,
 • weryfikacja działalności najlepszego fragmentu przedsiębiorstwa,
 • chęć rebrandingu.

Analizę powinniśmy rozpocząć od analizy otoczenia naszego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim powinna zawierać informacje dotyczące naszych klientów:

 • w oparciu o naszą stronę internetową:

- informacje o zachowaniu odwiedzających,

- dane demograficzne użytkowników odwiedzających stronę,

 • potrzeby klienta:

- analiza słów kluczowych w wyszukiwarce Google,

- analiza zachować odwiedzających w zakresie konkretnych produktów lub usług.

Niewątpliwie ważnymi danymi w analizie otoczenia firmy są również te dotyczące konkurencji:

 • analiza przedsiębiorstw występujących w tej samej branży,
 • weryfikacja produktów i usług konkurencji,
 • badanie działań promocyjnych firm konkurencyjnych.

W analizie otoczenia naszego przedsiębiorstwa warto również zawszeć informacje odnośnie popytu na dany produkt bądź usługę:

 • wyszukiwanie danego produktu lub usługi w wyszukiwarce Google,
 • najpopularniejsze frazy w kontekście danego produktu, usługi.

Kolejnym elementem audytu marketingowego jest analiza stosowanej przez nas strategii marketingowej:

 • analiza misji i wizji przedsiębiorstwa- przyjmuje się że misja powinna odzwierciedlać wartości, których oczekują od nas nasi klienci, z kolei wizja przedsiębiorstwa to kierunek firmy na przyszłość,
 • zbadanie czy cele strategiczne firmy są osiągane, a jeśli nie w jaki sposób można je osiągnąć.

W audycie marketingowym często zawiera się informacje odnośnie osób lub zespołu odpowiedzialnych za działania marketingowe oraz podejmowane przez nich czynności. Na uwagę zasługuje tu kontrola komunikacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za marketing firmy oraz wywiązywanie się przez nie ze swoich obowiązków.

Elementem dodatkowym audytu marketingowego stosowanym często przez przedsiębiorstwa jest analiza SWOT.  Polega ona na określeniu: mocnych oraz słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń mogących wystąpić lub też występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Analiza SWOT może być stosowana dla całej jednostki gospodarczej lub jej fragmentu np. marketingu czy produkcji.

     Dobrze sporządzony audyt marketingowy pozwala spojrzeć na naszą firmę oczami naszych klientów: poznać ich zachowania oraz potrzeby. Dodatkowo umożliwia poznanie działającej w naszej branży konkurencji oraz podejmowanych przez nią działań. Jej niewątpliwym plusem jest również możliwość szybkiej informacji o występujących na rynkach trendach czy też zmianach. Dzięki temu możemy w szybki i efektywny sposób na nie zareagować.