ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Organizator:

Termin

od 22.08.2018 do 24.09.2018

(zakończone)

Konkurs Millennium bank w eBroker Partner!!! Promuj Konto360 Banku Millennium w akcji "Zbliż się do 200 zł!" i zgarnij jedną z 3 nagród za najwyższe sprzedaże!

 

1 MIEJSCE - 3000 zł

2 MIEJSCE - 2000 zł

3 MIEJSCE - 1000 zł

3 Uczestników, którzy uzyskają kolejno największą liczbę Zrealizowanych Sprzedaży Konta360 Banku Millennium w akcji "Zbliż się do 200 zł!" w okresie od 22.08.2018  do 24.09.2018  może otrzymać jedną z 3 nagród!

Poza tym standardowy CPS = 72 zł

 

 

 


 

 

Akcja odbywa się w ramach Programu Partnerskiego eBroker Partner i polega na promowaniu przez Uczestników wśród  użytkowników internetu zainteresowanych założeniem konta osobistego (dalej: „Klient”, „Klienci”) konta osobistego Konto 360° oferowanego w ramach akcji promocyjnej „Zbliż się do 200 zł” przez Bank Millennium.

Przedmiotem Akcji jest uzyskanie przez Uczestnika w ramach Programu Partnerskiego eBroker Partner jak największej liczby Zrealizowanych Sprzedaży Produktu w okresie od 22.08.2018 do 24.09.2018.

Poprzez Zrealizowaną Sprzedaż Produktu rozumie się zawarcie przez Klienta umowy o Produkt (umowy o Konto 360°) na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem linku wygenerowanego w Panelu Partnera danego Uczestnika i nie odstąpienie przez Klienta od ww. umowy zgodnie z warunkami takiej umowy lub na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wynagrodzenie przyznane będzie za otwarcie konta 360° lub konta 360° student wraz z kartą debetową na podstawie wniosku wypełnionego online. 

Wynagrodzenie przyznane będzie tylko za nowych klientów. Starym klientem jest osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student. 

Statusy wniosków aktualizowane są raz dziennie w dni robocze, na podstawie otrzymanych raportów.