ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

07.03.2019

B2B w afiliacji, czyli jakie produkty dla firm są promowane za pomocą programów partnerskich.

7 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

Afiliacja to nie tylko rynek B2C, choć oferty tego typu zdecydowanie w niej dominują. Coraz częściej również firmy kierujące swoje kampanie do innych biznesów decydują się na programy partnerskie. Jakie produkty z tego sektora można napotkać w sieciach afiliacyjnych i co ważniejsze ile można na nich zarobić? Dowiesz się z poniższego zestawienia. Wszystkie dane użyte do przygotowania tego tekstu pochodzą z bazy porównywarki afiliacyjnej ProperAd.pl i przedstawiają stan na 7 marca 2019 roku.

 

Jakie usługi i produkty dla biznesu znajdziemy w programach partnerskich?

 

Produkty biznesowe stają się w afiliacji coraz bardziej popularne, dlatego programy partnerskie chętniej po nie sięgają. W marcu 2019 roku w naszej porównywarce znajdowało się 80 kampanii dotyczących produktów i usług dla firm. Pochodziły one z paneli 14 sieci afiliacyjnych i dotyczyły 33 reklamodawców. A jakie produkty i usługi napotkamy w tej grupie?

Dostępne programy partnerskie dotyczące produktów i usług firmowych podzieliliśmy na 9 kategorii: Konta firmowe, Kredyty dla firm, Pożyczki pozabankowe dla firm, Faktoring, Karty kredytowe dla firm, Dotacje Unijne, Leasing, Terminale płatnicze oraz Inne. W tej ostatniej kategorii połączyliśmy ze sobą pojedyncze, mniej charakterystyczne produkty jak: oprogramowanie antywirusowe, dostarczanie energii, domeny firmowe oraz przesyłki kurierskie dla firm.

Najliczniej reprezentowaną w afiliacji grupą kampanii skierowanych do firm jest ta dotycząca Kont firmowych. Oferty tych produktów stanowią 40 % wszystkich dostępnych w afiliacji. Po programy partnerskie jako metodę promowania swoich kont firmowych sięgnęło siedmiu reklamodawców, a kampanie dostępne były w ośmiu sieciach afiliacyjnych.

Kolejnym popularnym produktem z tej grupy są Kredyty firmowe stanowiące 24 % wszystkich dostępnych w afiliacji kampanii skierowanych do firm.  Sześć instytucji finansowych zamieściło oferty należące do tej kategorii, w sześciu programach partnerskich.

Najwięcej, bo aż dziesięć, sieci afiliacyjnych udostępnia swoim wydawcom kampanie dotyczące pożyczek pozabankowych dla firm. Produkty z tej kategorii za pomocą programów partnerskich promuje aż 13 reklamodawców, a kampanie dotyczące tej grupy stanowią 21% wszystkich omawianych.

Jeśli chodzi o inne kategorie wspomnieć należy o Faktoringu oraz firmowych kartach kredytowych. Z tych grup w afiliacjach znajdziemy odpowiednio 3 i 2 programy partnerskie. Pozostałe wymienione powyżej grupy produktowe dotyczą natomiast pojedynczych ofert skierowanych do firm.

 

 

 

W jakich modelach i stawkach wydawcy mogą promować Konta firmowe?

 

Wszystkie kampanie dotyczące kont firmowych rozliczane były w modelu CPS, a więc wydawcy otrzymają prowizję tylko jeśli uda im się wygenerować sprzedaż, a więc w tym wypadku nakłonić firmę do założenia rachunku rozliczeniowego w danej instytucji.  Ile wynosi taka prowizja dla wydawców promujących tego typu produktów dla firm?

Najniższa kwota CPS wyniosła 120 zł, taka stawka wystąpiła w 4 kampaniach. Natomiast największą kwotą jaką można zarobić na sprzedaży konta firmowego za pośrednictwem afiliacji jest CPS = 240 zł. Taka wysokość prowizji oferowana jest jednak tylko w jednej kampanii. Średnia stawka w przypadu ofert z tej kategorii to 175 zł (obliczona jako średnia arytmetyczna), a bardziej szczegółowo zakres stawek przedstawia poniższy wykres.

 

 

 

W sumie 58 % wszystkich kampanii kont firmowych było proponowane wydawcom w stawce CPS niższej niż 181 zł, ciężko mówić tu jednak o wiodącym przedziale wysokości stawek.

 

 

Kredyty  firmowe – w jakich modelach rozliczeń i stawkach można je promować za pomocą programów partnerskich?

 

 

Ponieważ wszystkich kampanii należących do kategorii Kredyty Firmowe było 19, nie będziemy przedstawiać rozkładu poszczególnych modeli rozliczeń na wykresie. Możemy jednak powiedzieć, że 16 kampanii, co stanowiło 84% wszystkich, rozliczane było w modelu CPL, a więc za wypełniony formularz lub wniosek. Pozostałe 3 oferty rozliczane były w modelach: CPS – 2 kampanie (11%) oraz CPA – 1 kampania (5%).  CPA wynosiło 40 zł, CPS natomiast wystąpiło w dwóch odmianach – procentowej i kwotowej, po jednej w każdej kampanii. Prowizja procentowa wynosiła 0,12 % wartości kredytu, kwotowa natomiast 138 zł od wygenerowanego kredytu firmowego. Sprawdźmy jednak jak wyglądał rozkład stawek w modelu CPL.

Najniższym wynagrodzeniem jakie przyznawane było wydawcy za pozyskany formularz wyniosło 25 zł, najwyższe natomiast 64 zł. Najczęściej spotykaną wartością CPL była kwota 30 zł za leada - właśnie taka wysokość stawki wystąpiła aż w 4 kampaniach. Średnio wydawcy promując kredyty firmowe zarabiali 37,5 zł (średnia arytmetyczna) za wypełniony z ich polecania wniosek.

 

Aż 63 % kampanii oferowało wydawcom stawkę CPL niższą niż 36 zł, a tylko jedna kampania proponowała CPL wyższe niż 56 zł.

 

 

Pożyczka pozabankowa dla firm – czy promując ten produkt wydawcy zarabiają podobnie jak w przypadku kredytu dla firm?

 

Zdecydowanie większy wybór wydawcy posiadali w przypadku pożyczek pozabankowych dla firm. 17 kampanii pojawiło się w 5 różnych modelach rozliczeń (CPA, CPL, CPS, CPA + CPS oraz CPL +CPS), a proporcje pomiędzy poszczególnymi modelami przedstawiały się następująco:

 

 

 

Model CPA, a więc wynagrodzenie za wygenerowanie pożądanej akcji wystąpił tylko w jednej kampanii. Wynagrodzenie w tym przypadku wyniosło 144 zł. Również w jeden kampanii zaproponowano wydawcom hybrydę tego modelu i modelu CPS. Wydawcy w tym przypadku otrzymywali CPA = 20 zł oraz dodatkowo CPS wynoszący 1,5 % kwoty przyznanej pożyczki.  W reszcie kampanii można było spotkać pozostałe 3 modele – CPL, CPS oraz ich hybrydę CPL+CPS. Co ciekawe kampanie w tych modelach rozłożyły się równomiernie, każdy z nich wystąpił w 5 kampaniach. Wynagrodzenie w modelu CPL wyniosło  średnio 18,4 zł przy wartości minimalnej 1,12 zł i maksymalnej 34 zł. Prowizja przyznawana za wygenerowaną sprzedaż, czyli w modelu CPS, wynosiła średnio 182 zł, a jej wartości wyniosły od 132 do 210 zł.  Modele hybrydowe natomiast były bardzo zróżnicowane od CPL = 5 zł + CPS = 220 zł, aż do CPL = 90 zł + CPS = 80 zł.

 

               Poszczególne grupy produktów i usług w afiliacji zdecydowanie różnią się od siebie w zakresie modeli rozliczeń oraz wysokości stawek, dziwi natomiast, że aż tak duże zróżnicowanie w tym aspekcie można spotkać nawet wśród produktów skierowanych do sektora biznesowego (a nawet dotyczących podobnych usług). Takie różnice w wysokości stawek mogą wynikać z faktu, że sektor B2B w afiliacji dopiero się rozwija, pokrewnych kampanii z pewnością będzie jednak pojawiało się coraz więcej.