ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

12.04.2019

Kampanie afiliacyjne z kategorii Podróże/Travel/Turystyka – kwiecień 2019.

8 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

Wśród branż, które wyraźnie zaznaczają swoją obecność w sieciach afiliacyjnych, nie można pominąć turystyki. Programy partnerskie dotyczące podróży pojawiają się coraz częściej, a ich zróżnicowanie tematyczne wskazuje na ogromny potencjał rozwoju tej branży w afiliacji. Towarzyszące kategorii travel duże pieniądze i coraz większa konkurencja na tym rynku sprawiają, że związane z nią kampanie są wręcz stworzone do promocji afiliacyjnej. Dane użyte do przygotowania poniższego tekstu pochodzą z porównywarki afiliacyjnej ProperAd.pl i przedstawiają stan na 11.04.2019 r.

 

Jakie obszary tematyczne zaliczane są do kategorii Podróże i które z nich spotkamy w afiliacji?

 

Jak pokazują 124 przeanalizowane kampanie pochodzące od 99 reklamodawców Travel to branża bardzo zróżnicowana tematycznie. W kwietniu 2019 roku w 15 sieciach afiliacyjnych można było spotkać zarówno kampanie hoteli jak też biur podróży, serwisów do zakupu biletów online lub też wyszukiwarek kompletnych wycieczek. W sumie kampanie podzielone zostały na 12 kategorii. Część z nich dotyczyła transportu – Autokary/Autobusy, Loty, Wynajem samochodów, Bilety Online, część zakwaterowania – Hotele, Campingi, Wynajem apartamentów, a część kompleksowych wycieczek – Promy, Biuro podróży, Wyszukiwarki wycieczek, Tanie podróżowanie. Jedna kampania dotyczyła również odszkodowań dla podróżnych.

Najwięcej kampanii, bo aż 27 % z nich (34 kampanie), poświęcone było Hotelom. W tej kategorii znalazły się bezpośrednie serwisy Hoteli, ale również wyszukiwarki miejsc noclegowych. Kolejnymi poddziałami branży Travel silnie promowanymi w afiliacji były Loty – 20 % (25 kampanii) oraz Wyszukiwarki wycieczek – 19 % (24 kampanie). Do tej pierwszej zaliczyliśmy kampanie linii lotniczych oraz wyszukiwarki lotów, do drugiej porównywarki ofert kompleksowych wycieczek. Z pozostałych grup tematycznych najsilniej reprezentowane w sieciach afiliacyjnych były Bilety Online – 11 % (14 kampanii), a więc serwisy pozwalające wyszukać i zakupić bilety różnych form transportu oraz kategoria Wynajem samochodu – 7 % (8 kampanii). W sieciach afiliacyjnych znalazło się również 5 kampanii dotyczących Campingów (4% wszystkich), po 4 kampanie (co stanowiło 3 % ogółu) poświęcone Autokarom i Autobusom oraz Biurom podróży, a także 3 programy promujące Wynajem Apartamentów. Wśród programów partnerskich można było również spotkać pojedyncze kampanie odnośnie Odszkodowań, Promów oraz Taniego Podróżowania. Szczegółowo procentowe przedstawienie tematów kampanii zostało pokazane na poniższym wykresie.

 

 

Modele rozliczeń w kampaniach z branży Travel.

 

Programy promujące podróże udostępniane są wydawcom w 8 modelach rozliczeń: CPA (w ujęciu kwotowym), CPA % (w ujęciu procentowym), CPC, CPL, CPO % (w ujęciu procentowym), CPS (w ujęciu kwotowym), CPS % ( w ujęciu procentowym) oraz w hybrydowym modelu CPL + CPS % (w ujęciu procentowym).

Zdecydowanie najczęściej, bo w aż 66 % kampanii, wydawcom proponowano prowizję w postaci części wartości wygenerowanej sprzedaży, a więc w CPS %.  Taka sytuacja miała miejsce w 82 kampaniach.

22 % reklamodawców zaproponowało swoim partnerom określoną kwotę od każdej dokonanej za ich pośrednictwem sprzedaży. Taki model to kwotowe CPS, a spotkać go można było w 28 kampaniach.

Z pozostałych modeli najpopularniejszy był CPL. Wystąpił on w 5 kampaniach, co stanowiło 4 % ogółu.

Rozliczanie za wygenerowaną akcję zaproponowano wydawcom w 4 programach. W 3 z nich prowizja była z góry określona – CPA kwotowe, a w jednej miała formę procenta od wartości wywołanej akcji (CPA %).

Za pozyskane kliknięcia płacono w 2 kampaniach. W takiej samej ilości ofert wydawcom zaproponowano hybrydowy model CPL + CPS %, a więc zapłatę za dostarczonego leada i dodatkową prowizję w przypadku wygenerowania z niego sprzedaży. CPS miało w tym wypadku formę procentową.

W jednej kampanii zastosowano CPO, a więc cost per order. Wydawca otrzymywał w tym przypadku określony procent wartości pozyskanego dla reklamodawcy zamówienia. 

 

 

Ile można było zarobić na promowaniu produktów z kategorii Travel w kwietniu 2019?

 

Średnie arytmetyczne stawek netto proponowanych wydawcom w wybranych modelach rozliczeń przedstawiliśmy poniżej. Dane dotyczą 124 ofert z branży Travel, widocznych w porównywarce afiliacyjnej ProperAd.pl w dniu 11 kwietnia 2019 roku:

 

CPA – 16,3 zł

CPA % - 6,4%

CPC – 1,6 zł

CPL – 15 zł

CPO % – 3,2 %

CPS = 69 zł

CPS % = 7,5%

CPL + CPS % - 9,5 zł + 7 %

 

Modele inne niż CPS występowały w bardzo małej ilości kampanii, przez co podane wyżej średnie mogą nie stanowić miarodajnych danych. Omówmy zatem minimalną i maksymalną stawkę, którą proponowano wydawcom w każdym z tych modeli.

Za wygenerowaną akcję (CPA) można było otrzymać od 2,34 do 44,07 zł w ujęciu kwotowym lub 6,4 % w ujęciu procentowym (ten model został zastosowany tylko w jednej kampanii).

Pozyskane kliknięcie (CPC) stanowiło dla wydawcy zarobek od 0,77 do 2,45 zł, a dostarczony formularz kontaktowy ( CPL) od 0,77 do 50,09 zł. Tak duże rozbieżności wynikają z różnych definicji leada w poszczególnych  kampaniach.

Za wygenerowane zamówienie (CPO) rozliczano się tylko w jednej kampanii. Stawka CPO % wyniosła 3,2 % wartości zamówienia.

Jeśli chodzi o stałe wynagrodzenie od uzyskanej sprzedaży wyniosło ono od 2,5 do 360 zł. Co ciekawe w obu przypadkach – zarówno minimalnej jak też maksymalnej wartości – chodziło o kampanie linii lotniczych. Na sprzedaży można było zarobić również w wymiarze procentowym - wtedy prowizja wynosiła od 0,61 %, w kampanii dotyczącej sprzedaży biletów lotniczych, do nawet 100 % wartości zamówienia (podczas promowania wyszukiwarki Hoteli). Oczywiście stawka 100 % wypłacana jest tylko w przypadku spełnienia szeregu warunków omówionych w opisie kampanii. Jeśli jednak wyeliminujemy tę najwyższą wartość 3 kolejne wciąż będą  zaskakująco wysokie – 57,50%, 50 % oraz 30 %. We wszystkich tych przypadkach do czynienia mieliśmy z ofertami Hoteli lub Wyszukiwarek wycieczek. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że jeśli podczas wyliczania średniej nie weźmiemy pod uwagę 4 najwyższych wartości, średnia wyniesie już tylko 4,5 %, a nie 7,5% jak wtedy, kiedy je wliczymy.

Hybrydowy model CPL + CPS % jest najtrudniejszy do porównywania. Wystąpił on tylko w 2 kampaniach, z czego obie dotyczyły campingów. Niższej stawce CPL towarzyszła wyższa stawka CPS i odwrotnie. W pierwszej z nich proponowane było wynagrodzenie za leada na poziomie 1,7 zł oraz dodatkowo 10 % wartości sprzedaży, w drugiej CPL = 17,20 zł, ale już CPS tylko 4 %.

 

W kwietniu 2019 roku branża travel była obecna w 15 sieciach afiliacyjnych. U każdego z tych afiliantów znalazło się co najmniej kilka kampanii z tego zakresu tematycznego, a w niektórych nawet kilkadziesiąt. Zważywszy na fakt, że część sieci działa tylko w obrębie określonej branży, przeważnie innej niż Podróże, wynik ten jest bardzo imponujący. Dodatkowo duże zróżnicowanie ofert i ich tematyki, a nawet modeli rozliczeń powoduje, że może to być bardzo atrakcyjna branża zarówno dla wydawców jak też ich afiliacyjnych partnerów.