ProperAd.pl

  • Traffic Watch Dog

Opublikowane:

13.02.2019

Produkty bankowe w afiliacji – luty 2019.

7 min - średni czas potrzebny na przeczytanie artykułu

Jakie produkty bankowe są najchętniej promowane w afiliacji? Jakie modele rozliczeń można spotkać przy kampaniach reklamujących bankowe usługi? Jak wysokie stawki oferują Banki swoim wydawcom? Postanowiliśmy sprawdzić dla was jak branża bankowa radzi sobie w programach partnerskich. Wszystkie dane użyte do przygotowania poniższego zestawienia  pochodzą z bazy porównywarki afiliacyjnej ProperAd.pl i przedstawiają stan na 12 lutego 2019 roku.

 

Jakie produkty banki promują za pomocą afiliacji?

 

Wśród wielu kampanii dostępnych w afiliacjach najwięcej dotyczy branży finansowej. Pierwsze skrzypce w tej grupie grają pożyczki pozabankowe (o pożyczkach pozabankowych w afiliacji pisaliśmy więcej tutaj https://properad.pl/artykul/25/Porownanie-stawek-afiliacyjnych-dla-pozyczek-pozabankowych-za-lu). Ale co z produktami bankowymi? Produkty z tej kategorii to konta, w tym osobiste, firmowe i oszczędnościowe, kredyty, a wśród nich gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, dla firm i samochodowe, lokaty i karty kredytowe. Pojedyncze kampanie oferowane przez banki wydawcom to również pożyczki hipoteczne, fundusze inwestycyjne i te dotyczące instrumentów wymiany walut (ze względu na małą liczebność kampanii dotyczących tych produktów, zostaną one pominięte w poniższym tekście).


Najwięcej w afiliacji spotkamy ofert dotyczących promowania kont osobistych. Ta grupa produktów stanowi aż 31 % wszystkich dostępnych w afiliacji kampanii bankowych. Kolejna liczna kategoria to Kredyty gotówkowe, stanowią one 24 % wszystkich oferowanych przez banki programów partnerskich, a więc powiedzieć można, że co czwarta dostępna w programach partnerskich kampania dotycząca usług bankowych związana jest właśnie z nimi. Kolejne najczęściej promowane w afiliacji produkty bankowe to – karty kredytowe (12%), lokaty Bankowe (9 %), konta firmowe (8 %), kredyty hipoteczne (5%), Kredyty konsolidacyjne (5%), Konta oszczędnościowe (3%) oraz Kredyty dla firm (3%). Zależności te przedstawiliśmy na poniższym wykresie.

 

 


Konta osobiste – jakie modele oraz stawki oferują banki w zamian za ich promowanie?

 

Aż 17 instytucji bankowych promuje swoje konta osobiste za pomocą programów partnerskich. Udało nam się znaleźć 16 sieci afiliacyjnych, które posiadają w swojej ofercie ich kampanie dotyczące właśnie tego produktu. Dzięki temu wydawcy mogą wybierać z ponad 110 kampanii, udostępnianych im w różnych modelach rozliczeń.

 

 

Najczęściej występujący model rozliczeń to CPS, kampanie w tym modelu stanowią 56% wszystkich udostępnianych wydawcom. Kolejny najpopularniejszy sposób rozliczania się w kampaniach dotyczących kont osobistych to hybryda CPA + CPS. Ze względu na specyfikę produktu, wszystkie kampanie dostępne w tych dwóch modelach rozliczeń proponują wydawcom określoną kwotę w zamian za wygenerowanie w modelu CPA + CPS - akcji (najczęściej założenie konta) i sprzedaży (spełnienie określonych warunków przez właściciela konta), a w modelu CPS – tylko sprzedaży. Średnia kwota oferowana wydawcom w zamian za wygenerowanie sprzedaży w modelu CPS to 82 zł, a poszczególne widełki cenowe CPS przedstawiliśmy na poniższym wykresie:

 

 Kredyty gotówkowe w afiliacji.

 

Bardzo liczną reprezentację mają też wśród programów partnerskich kredyty gotówkowe. Je również swoim wydawcom w afiliacji oferuje aż 17 banków. Czternastu afiliantów udostępnia swoim partnerom 94 kampanie, w 4 modelach rozliczeń: CPA, CPL, CPL + CPS oraz CPS. W co drugiej z nich prowizja przyznawana jest za wygenerowaną sprzedaż – co zobrazowaliśmy na wykresie poniżej.

 

 

Kampanie CPS oferują wydawcy prowizję w zamian za wygenerowaną sprzedaż, mogą jednak ująć ją zarówno jako określoną kwotę, jak też jako wartość procentową od kwoty udzielonego kredytu. CPS procentowy występuję w 69 % kampanii promujących kredyty gotówkowe, kwotowe wynagrodzenie od sprzedaży oferuje się w 31 % kampanii. Średnia wartość prowizji procentowej to 3 % wartości udzielonej pożyczki, kwotowej natomiast 130 zł. Oczywiście poda średnie dotyczą stawki oferowanej wydawcom, nie uwzględniamy tutaj prowizji poszczególnych sieci afiliacyjnych.

 

Ile można zarobić promując karty kredytowe?

 

Nieco mniej liczną grupę kampanii stanowią karty kredytowe. Kampanie tych produktów proponuje swoim wydawcom siedem banków, a aż 89 % z nich rozliczane jest w modelu CPS (pojedyncze kampanie również w CPL). Wydawcy, któremu udało się pozyskać klienta na ten produkt wypłacana jest we wszystkich przypadkach kwotowa prowizja, wynosząca średnio 164 zł. Kwoty CPS są jednak w tym przypadku bardzo zróżnicowane i wynoszą od 35 do 200 zł.

 

Produkty oszczędnościowe w programach partnerskich.

 

Co ciekawe w afiliacji można znaleźć również kampanie dotyczące produktów oszczędnościowych – w tym głównie lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych.

 

Lokaty bankowe


14 banków promuje za pomocą działań afiliacyjnych swoje lokaty. 74% kampanii dotyczących tych produktów rozliczane jest w CPS, a uśredniona wartość prowizji wypłacanej wydawcy w przypadku sprzedaży to 114 zł. Wysokość wynagrodzenia w modelu CPS wynosi zaś od 35 do 120 zł. Inne modele, w których banki chcą się rozliczać z wydawcami przy ofertach lokat bankowych to CPL (17% wszystkich), CPL+CPS (6%) oraz CPA (3 %).

Konta oszczędnościowe


Promowanie kont oszczędnościowych oferuje swoim wydawcom 5 banków. 64 % kampanii dotyczących tych produktów rozliczane jest w CPS kwotowym, a jego średnia wartość wynosi 100 zł (przy rozpiętości wartości CPS od 70 do 120 zł). Oprócz prowizji wypłacanej w przypadku wygenerowania sprzedaży banki proponują też kampanie w modelu CPA oraz hybrydach CPL +CPS lub CPA + CPS.

 

B2B w produktach bankowych

 

Jeśli chodzi o ofertę produktów B2B banki za pomocą programów partnerskich promują dwa produkty: kredyty dla firm oraz konta firmowe. Pięć banków udostępnia w sześciu sieciach kampanie dotyczące kredytów firmowych. 85 % z nich rozliczane jest w modelu CPL, przy prowizji od pozyskanego leada od 25 do 64 zł i średniej wartości 40 zł. Konta dla firm promuje w afiliacji 8 banków. 93 % kampanii oferujących promowanie tego produktu rozliczane jest w modelu CPS (resztę stanowią pojedyncze kampanie w CPL), przy średniej prowizji od sprzedaży wynoszącej 187 zł (stawka wynosi od 120 do 240 zł).


Produkty bankowe stanowią ważną część afiliacyjnego portfolio. Różnorodność produktów, modeli rozliczeń i stawek sprawia, że promowanie kampanii oferowanych przez banki jest atrakcyjne dla znacznej części wydawców. Szczególne znaczenie ma tutaj jednak wysokość stawki. Ze względu na dużą rozbieżność przyznawanej przez Reklamodawcę w różnych programach partnerskich prowizji konieczne jest stałe monitorowanie rynku przez wydawców. Pomocnym narzędziem może tu być nasza porównywarka afiliacyjna, umożliwiająca między innymi ustawienie alertów na wypadek jeśli stawka w danej kampanii ulegnie zmianie. Aby przetestować naszą porównywarkę umów się z nami na bezpłatny test pisząc na kontakt@properad.pl.